مدیران و مشاورین

شرکت مهندسی - بازرگانی معتمدتکس

photo_2022-05-10_10-59-47

مهندس رضا معتمدی

مدیرعامل شرکت مهندسی-بازرگانی معتمدتکس

کارشناس تکنولوژی نساجی 

مشاور در زمینه طراحی خط تولید محصولات نساجی، کنترل کیفیت و مدیریت تولید

WhatsApp Image 2021-05-01 at 20.28.41

مهندس وحید میرزاباقی

مدیرکل دفتر ایران شرکت مهندسی-بازرگانی معتمدتکس

کارشناس ارشد تکنولوژی نساجی

مشاور در زمینه ریسندگی سیستم الیاف کوتاه و الیاف بلند